Grete Sneltvedt, scenkonstpedagog

greTekhne erbjuder kurser, seminarier och workshops i skådespelarkonst, i Sverige, Norge, Finland och Åland, samt egna teaterföreställningar och samarbetsprojekt.
Nyheter

Workshop: Kroppen i språket

WORKSHOP: The Poetry of Acting del 2

WORKSHOP: The Poetry of Acting del 2

Download Infosheet

Nya Åland skriver om Ravn

Tidningen Nya Åland har skrivit en artikel om Ravn: EvaMaria Mansnerus och Grete Sneltvedt sätter upp barnteatern ”Ravn”, med temat att bli gammal och tappa minnet. Grete står för skådespelandet och EvaMaria ger ytterligare liv åt berättelserna med hjälp av sina skuggfigurer. Utöver att de ska turnera på Åland ska de också spela upp teatern i bland annat Italien, en satsning som enligt dem...
Vad är det som driver mig vidare och vad krävs.

Vad är det som driver mig vidare och vad krävs.

Efter mer än 30 år inom teatern har jag inte undgått att påverkas i en rad riktningar. Ibland har jag varit på villovägar och andra gånger har kunskaper, erfarenheter eller möten fått mig att hitta min väg igen. Några avgörande händelser i livet har fått mig att gå tillbaka till tidiga erfarenheter för att titta...
Hur?

Hur?

Konst som berör mej ställer alltid på något sätt frågan: vad vill det säga att leva? Den frågar inte efter ”sanningen” eller ”meningen med livet” utan helt enkelt hur vi lever våra liv. Den frågar inte om vad vi tänker, men om sättet vi tänker på – och därmed också om hur vi handlar och...
Processer

Processer

När jag är i process stör jag mig själv. Vi talar så mycket om processer och om att vara i process. Men vågar vi verkligen anta utmaningen det innebär? Att släppa det jag har för att söka andra vägar som kan ändra det jag hade föreställd mig. Jag måste släppa något för att få något...
Förmågan att upptäcka sin egen rörelse

Förmågan att upptäcka sin egen rörelse

Konsten att återvända utan att veta till vad. Att försöka förstå sin existens är att betrakta det redan levda livet på nytt. Det upplevda har gett mej ett material att bearbeta, en utgångspunkt. Detta material är inte ”ordnat” eller formulerad men utgör ändå – eller just därför – en utgångspunkt för att betrakta världen. Det...
Öppet arbetsrum - ett röstlaboratorium på Lumparland

Öppet arbetsrum – ett röstlaboratorium på Lumparland

Fyra skådespelare och en dansare arbetade under sex dagar i april 2014 med att få tag på nya lager i sina röster under laboratoriet ”Öppet arbetsrum” på Furuborg, Lumparland. Alla deltagarna tog in sina erfarenheter från utbildning och praktiskt arbete inom scenkonsten för att tillsammans lägga grunden för ett öppet arbete med rösten. För att kunna arbeta med detta instrument –...
Att lyssna är att befinna sej i ett mörkt rum...

Att lyssna är att befinna sej i ett mörkt rum…

Att lyssna är att befinna sej i ett mörkt rum. Man måste spänna inte bara sin hörsel, men hela sin sanseapparat – för man vet inte vad man kan förvänta ska växa fram ur mörkret. På samma sätt ligger t.ex inte poesins mening främst i orden så mycket som mellan och under orden och i...