palucca

Det dynamiska samspelet mellan Avstånd och Närhet – Hur rör jag mig i rummet och vad vill jag berätta?  


Mitt arbete bygger på principerna om rörelse i tid och rum influerad av Viewpoints-metoden som har utvecklats för scenen av Anne Bogart och Tina Landau, röst och textarbete med Nadine George och rörelsekvalité med Silvana Barbarini.

Workshopen innehåller röstträning, fysiskt träning samt scenisk gestaltning och målet är att förena röstarbetet med ett fysiskt arbete där relationen mellan rummet och den mänskliga kroppen spelar en central roll.
Textmaterialet bestäms tillsammans med gruppen

Deltagarna får en praktisk metod för röstens och kroppens rörelse, en teknik som fungerar som ett redskap för skådespelaren att förhålla sig öppen och lyssnande i mötet med medspelare och skådespel både i tid och i rum.

Förmiddagar: Uppvärmning av kropp och röst i två-timmars träningspass som bygger på Viewpoints-metoden.

rigoEftermiddagar: Improvisationer och kompositioner baserade på ett gemensamt textmaterial. Fokus för mötet med pjäsen går genom språket snarare än genom karaktärerna och bygger på formella och kompositionella principer snarare än psykologiska, logiska och strikt berättande

Texten skickas till varje deltagare i god tid före seminariet, så att alla kan lära sig den. Sista dagen avslutas med en gemensam scenisk komposition.

Workshopen ger scenkonstnärer en möjlighet att tillsammans utforska metodens olika element inom ramen för träning, improvisationer och kompositioner direkt kopplade till ett textmaterial. Gruppen arbetar tillsammans utan att press och prestationskrav.