Paul Klee, abstraktes Ballett, 1937 -  - Paul Klee, Ballet abstrait, 1937

” Already in the classical ballet form exsisted ”points”- a designated terminology which unquestionably is derived from ”point.” The rapid running on the toes leaves behind on the floor a trace of points. The ballet dancer leaps to a point above, clearly aiming at it with his head and, in landing, again contacts a point on the floor.”
Kandinsky’s Point and Line to Plane (pg. 42)

Detta är en workshop för skådespelare som fokuserar på ett fysiskt och röstligt arbete med rumsliga relationer.

  • Hur kan vi, med utgångspunkt i avstånd, komponera med kroppen och rösten i tid och rum?
  • Hur kan vi väcka den fysiska förståelsen och erfarenheten av avstånd och skapa en levande relation både mellan kropp och ord, mellan rörelse och ljud?
  • Hur kan vi arbeta med att utveckla ett lyssnande som får oss att respondera spontant kroppsligt och röstlig i relation till rumsliga relationer?
  • Att erfara och respondera på avstånd vertikalt och horisontalt, rikta rörelsen och rösten kort eller långt, på en linje eller i en kurva, högt eller lågt.
  • Hur utveckla ett lyssnande där vi intuitivt fattar att den levande dramatiska relationen uppstår och eller dör.  En rumslig erfarenhet av avståndet mellan punkterna skapar linjens dynamik.

Mötet med Viewpoints i A. Bogart och T. Landaus tappning utlöste en inre aktivitet i mig mot att öppna och utveckla sammanhang mellan ett fysiskt och ett röst-textligt arbete. Principerna för hur kroppen och rösten rör sig i rummet har många likhetstecken och för en skådespelare är det givande att hela tiden träna kroppen och rösten parallellt.

I och med att vi bara kan respondera på det vi är uppmärksamma på, det vi har en sinnlig erfarenhet av, handlar arbetet om att utveckla en uppmärksamhet gentemot det som utspelas utanför en själv, på att ta emot sinnlig information som utgör basis för respons. Som Bogart uttrycker det; The dual keys are “paying attention” and “being ready to act”.

Textmaterial bestäms i samråd med deltagarna i workshopen.