Grete har för närvarande tre aktuella workshops.

Paul Klee, abstraktes Ballett, 1937 - - Paul Klee, Ballet abstrait, 1937

Avståndets dynamik

– workshop som fokuserar på ett fysiskt
och röstligt arbete med rumsliga relationer.

rorelsebild_ensamble_och_individ

Ensembel och individ

– workshop där vi undersöker begreppen
kommunikation, kreativitet, relation, dialog och samspel

palucca 2

Kroppen i språket

-En workshop för scenkonstnärer

 greTekhne erbjuder också teaterworkshops av kortare eller längre varighet för barn

I samtal med barnen

Berättande

 • Egna berättelser, liknelser, sagor eller skådespel bearbetas till en scenisk framställning.
 • Ett eller flera bilder/fotografier kan bilda utgångspunkten för den egna eller gruppens berättelse.
 • Från rörelse till berättelse och scenisk framställning med utgångspunkt i rummets eller landskapets arkitektur.
 • Lek och rörelse som utgångspunkt för sceniskt berättande.

Förslag på andra workshops

Dramaturgi; Från textanalys till iscensättning
Röst, text, iscensättning

Monolog; olika ingångar till monologen, förberedelser till ansökningar. Grupp eller individuellt arbete.
Dialog; olika vägar in i arbete med dialoger. Från Platon till nutida skådespel.
Scener; olika sätt att bygga upp större scener, skapa dynamik mellan ensemblespel, monologer och dialoger.

Föreläsningar:

 • Grekisk teater
 • Medelstidens teater
 • Shakespears teater
 • Stanislavskijs arv och betydelse för den nutida teatern
 • Modernismen och teatern
 • Brechts teater
 • Ensemble; bakgrund, framväxt och betydelse i förnyelsen av teatern i samtiden

Efter bästa förmåga kan jag skräddarsy workshops beroende på vilka behov som finns utgående från de erfarenheter jag har som scenkonstpedagog, regissör och skådespelare.