Mina kurser på BelCanto
Grete Sneltvedt är certifierad scenkonst- och röstpedagog. Hon är skådespelare med utbildning från Oslo, Stockholm och London. Hon är lektor i scenkonst och har Norden och Italien som sitt arbetsområde. Hon har skapat flera teaterföreställningar för vuxna och barn och leder verksamheten till LumparLab Teaterförening på Åland. Hon ansvarar även för ett antal internationella teaterlaboratorier, verkstäder och samarbetsprojekt och undervisar i scenkonst på högskolor.

greTekhne erbjuder kurser, seminarier och workshops i skådespelarkonst, i Sverige, Norge, Finland och Åland, samt egna teaterföreställningar och samarbetsprojekt. greTekhne organiserar också workshops i samarbete med andra scenkonstnärer. Läs mer på: www.gretekhne.ax

 

Andningen och röstens betydelse för berättande
Vi arbetar praktiskt med talrösten i relation till andning, rörelse och rum som appliceras på monologer och scener från valda skådespel.

Workshopen riktar sig till professionella scenkonstnärer och andra som önskar att gå vidare med sitt skådespeleri och leds av röst- och scenkonstpedagogen Grete Sneltvedt.

 

Workshoppens huvudfokus er utforskningen av samspelet mellan röst och kropp och vi undersöker olika steg från andning till iscensättning och börjar från skådespelarträningen genom rösten.

Människan är alltid närvarande i skådespelandet, fysiskt och konkret, men en resonerande, vibrerande röst i en levande kropp. Skådespelarkonsten arbetar med vad det betyder att existera.

Vi strävar efter att ge kropps-rösten en grund så att de talade orden skapas av ”kött och blod” och att vi ”gör oss själva hörda”. Detta vill vara av betydelse under workshoppen. Lika viktig är uppmärksamheten på ljudet, att lyssna till och höra oss själva och andra.

 

Individ och ensemble
På denna kurs undersöker vi begrepp som kommunikation, kreativitet, relation, dialog och samspel – förutsättningar for att kunna skapa en teaterföreställning.

Alla grupper består av individer där varje individ har sin historia och sin berättelse. Om gruppen ska kunna utvecklas och ny kunskap bildas, måste vi ta tillvara individernas likheter och olikheter.

Om alla får berätta och om gruppen lär sig lyssna kan vi skapa flerstämmighet. Många röster, många tankar och många perspektiv – men hela tiden handlar det även om individens inställning och förhållningssätt och om samspelet mellan individen och ensemblen.

Frågor som kursen behandlar
Hur kan vi få alla deltagare i en teatergrupp att bli medskapare i den kreativa processen som leder fram till en teaterföreställning?

Hur kan vi arbeta konkret och funktionellt med övningar mot ett gemensamt mål?

Kursen fokuserar på att öva upp ett lyssnande som gör det möjligt att respondera på andra deltagare i gruppen. Därmed drivs gruppen mot ett gemensamt mål. Vi jobbar med rörelse i tid och rum, med att träna upp en expressiv användning av kropp och röst och med samspel och reflektion.

Individ i samspel
I en ensemble är den enskilda individen helt central – tillsammans blir vi starka. Men denna gemenskap är beroende av den enskildes initiativ och resurser. Individen i samspel – det som sker i rummet får större betydning än mitt ego. En ensemble är i ständig förändring och det krävs ett aktivt lyssnande och ständig uppmärksamhet för att kunna ta del av den gemensamma uppgift som ensemblen undersöker.

Kursen omfattar minst 3 dagar.

 

Individuella lektioner
Skall du ansöka till folkhögskola, högskola eller på audition?

Erbjudandet om individuella lektioner vänder sig till er/dig som vill fördjupa dina kunskaper inom skådespeleri. Jag kan erbjuda verktyg och tekniker i arbete med röst, text och scenisk gestaltning.