grete
Grete Sneltvedt är scenkonstpedagog, certifierad av European Association for Theatre Culture.

Jag är nu

Bakgrund

Hon har studerat skådespeleri och har examen från både Oslo, Stockholm och London. Grete är lektor i teater och har skapat flera teateruppsättningar för vuxna och barn. Hon leder nu LumparLab Teaterförening på Åland och ansvarar även för ett antal internationella teaterlaboratorier, verkstäder och samarbetsprojekt.

Grete Sneltvedt bildade år 2006 firman greTekhne på Åland, som hon under namnet Tekhne  drivit i Norge från 1997. Grete har sin skådespelarutbildning från Teaterverkstedet på Torshov i Oslo samt kortare och längre kurser främst i Oslo, Stockholm och London. Hon har från slutet av 80-talet arbetat med scenkonstnärer från Roy Hart Theatre, bland annat Enrique Pardo, Carol Mendelsohn, Venice Manley, Joseph Clark, Linda Wise, Liza Meyer och Orlanda Cook. Under perioden 1986 -1990 studerade hon Method acting med Marketa Kimbrel i Oslo, med Larry Rothchild i Stockholm och Trondheim och sen vid Lee Strasberg Theatre Institute, London.

Samarbete med rysk regissör
Grete Sneltvedt fortsatte ett tätt samarbete under 1997 – 2003 med den ryska regissören och pedagogen Jurij Alschitz. Först som skådespelarare i ett europeiskt projekt ”Checkhov-Scenes from Three Sisters” och sen som ledare av scut – Skandinaviskt Centrum för Utforskning av Teater. Scut var del av nätverket European Association for Theatreculture och tillsamman bedrev de ett omfattande fortbildnings- och konstnärligt program med skådespelare, regissörer och scenkonstpedagoger från Europa. Nätverket hade starka kontakter till den ryska teatervärlden, något som också präglade arbetet.
År 2012 påbörjade Grete sina konstnärliga studier med Nadine George ledare för Voice Studio International. Det är ett röstarbete som hon kommer att fortsätta med framöver.

Ledare för Lumparlab Teaterförening
Grete Sneltvedt är nu bosatt på Lumparland, en ö på Åland. Hon är ledare för LumparLab Teaterförening och arbetar med projekt; laboratorier, workshops och föreställningar inom ramen för föreningens verksamhetsområde.

Gästlärare på universitet och högskolor
Parallellt ger Grete genom firman greTekhne öppna workshops, workshops i samarbete med exempelvis Kulturkraft Stockholm eller Skuespillersentret i Oslo, är gästlärare på högskolor, universitet och folkhögskolor i Finland, Sverige och Norge.

Grete Sneltvedt bygger sin undervisning och sitt egna konstnärliga arbete på erfarenheter från arbetet med Jurij Alschitz, sin egen utveckling av Viewpoints och har de senaste åren tagit stark inspiration från arbetet med Nadine George.