arbete_beskuren_2 (kopia)greTekhne

  • Erbjuder kurser, seminarier och workshops i skådespelarkonst hemma och utomlands
  • Skapar egna teaterföreställningar och samarbetsprojekt
  • Förmedlar seminarier och workshops med internationella scenkonstnärer
  • Undervisar professionella vuxna, studenter och barngrupper.

greTekhne ägs och leds av mig, Grete Sneltvedt.

Jag är certifierad av Jurij Alschitz och min undervisning är influerad av vårt mångåriga samarbete. De senaste åren har jag arbetat med utvecklingen av min egen arbetsform influerad av förståelsen av rörelse i tid och rum som bildar utgångspunkt för Viewpoints-metoden och från samarbete med dansaren och koreografen Silvana Barbarini. Parallellt arbetar jag med röst och text med Nadine George. Något som har kommit att påverka mitt arbete.
Jag arrangerar workshops i röst- och textarbete som knyter an till arbete med scener, dialoger, monologer och ensemblearbete. Improvisation och komposition är centralt.

Brechtföreställningar under påverkan av Stanislavskijmetoden
”Min undervisning är praktisk- teoretisk: Jag föreläser i teaterhistoria (från medeltiden fram till i dag) med huvudvikt på medeltidens olika teaterformer, Shakespeare och det elisabetanska teatret, Stanislavskij och Brecht. Under 13 år undervisade jag praktiskt-teoretiskt med utgångspunkt i Stanislavskij-systemet och utvecklingen av detta genom A. Vassiliev och J. Alschitz arbeten.
Med utgångspunkt i dessa förhållningssätt till teater skapade jag tillsammans med två lärare vid Dr. Mauds Minne høyskole tre Brechtföreställningar med studenterna.