Originalmusik i ny scenproduktion

Under hösten 2014 skall arbetsgruppen ”Frisk, Grönberg, Sneltvedt” fortsätta utvecklingen av ett poetisk-musikaliskt scenkonstprojekt. Ett projekt med nyskriven musik för en sångare och en skådespelare kommer att växa fram med utgångspunkt från dikten Sömnens rymd och andra dikter av den franske poeten Robert Desnos.

Musikern och tonsättaren Kjell Frisk, sångerskan Catherine Frisk-Grönberg och scenkonstnären Grete Sneltvedt fortsätter att utforska olika sätt att närma sig det poetiska och filosofiska rummet i Desnos dikt med utgångspunkt i olika musikaliska rösten. Vi vill också arbeta med olika sätt att presentera materialet under arbetsprocessen.

Vi arbetar med olika röstkvaliteter och med att varje sångare och skådespelare har flera röster. Vi utforskar av motsatsförhållandena hos den enskilda rösten (den klangliga dualismen hos rösten som dels talorgan dels instrument), med ljudkvaliteter i sammanställning och motsättning till diktens material och egna musikalitet, med talrösten i sam- och motklang med sångrösten och med rena sång- och talpartier. Detta vill vi sammanställa till en presentation i form av en konsertföreställning som ett led i den utforskande processen.

Målet är att jobba med hur vi kan förmedla materialet genom användning av teknologi, t.ex. i skapandet av ”soundscapes”, utforska samspelet mellan inspelade ljud/musik och röst material och den levande rösten på scenen och med hur vi kan skapa ljudkulisser och klangrum i det sceniska rummet.

Sömnens rymd ska ha premiär 2015.Robert_Desnos